Personen- en familierecht

Persoonlijke relaties zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Zo kunnen tijdens een huwelijk, geregistreerd partnerschap of een samenlevingsrelatie veranderingen optreden, waardoor de inhoud van de huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract opnieuw moet worden herzien, bijvoorbeeld indien één der partners een eigen onderneming begint.
 
Bij het beëindigen van een relatie moeten belangrijke beslissingen genomen moeten worden die van invloed zijn op de wijze waarop de partners nadien verder kunnen gaan. Dit geldt te meer indien er uit de relatie, het huwelijk, geregistreerd partnerschap of een samenlevingsrelatie kinderen zijn geboren. Sinds 1 maart 2009 is het belang van deze beslissingen zo niet nog groter. Vanaf die datum is het immers verplicht een ouderschapsplan op te stellen waarin – onder meer - afspraken worden vastgelegd over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken (de omgangsregeling), het gezag, de (kinder)alimentatie en de invulling van de ouderrol na scheiding.
 
Partners kunnen ervoor kiezen ieder een eigen advocaat in de arm te nemen die hem of haar adviseert en informeert over de rechten en plichten die voortvloeien uit het verbreken van de samenleving.
 
Het is natuurlijk ook mogelijk het pad van mediation te volgen, waarbij beide partners – begeleid door een scheidingsbemiddelaar – samen tot afspraken komen over de gevolgen van de echtscheiding. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in een convenant dat door de rechtbank wordt bekrachtigd.
 
Het familierecht omvat nog vele andere onderwerpen, zoals curatele, onderbewindstelling of mentorschap, maar ook adoptie / eenouderadoptie.
 
Onze familierechtadvocaten zijn deskundig op al deze rechtsgebieden.