Erfrecht

Als een familielid sterft, worden de nabestaanden geconfronteerd met tal van zaken die geregeld moeten worden. De nabestaanden moeten zich bezighouden met allerlei dingen waar men doorgaans geen of weinig ervaring mee heeft. Onvermijdelijk worden de nabestaanden geconfronteerd met het erfrecht. Zonder erom gevraagd te hebben en soms zonder het zelf te weten is de nabestaande ineens erfgenaam of legataris.

Op geen enkel rechtsgebied ontstaan zoveel moeilijkheden en conflicten, met name indien er geld te verdelen valt. Vaak ontstaat er onverwacht ruzie of onenigheid met familieleden. Daarnaast spelen er vele vragen:

  • Hoe zit het met de legitieme portie?
  • Is er een testament of moet de wettelijke verdeling worden toegepast?
  • Is er een executeur die de zaken regelt?
  • Hoe kom ik aan een verklaring van erfrecht?
  • Wat is de omvang van de erfenis, hoe zit het met schenkingen die de overledene tijdens leven heeft gedaan?
  • Moet ik de erfenis zuiver aanvaarden, aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving of verwerpen? Wat zijn dan de gevolgen daarvan voor mijn kinderen?


Op deze, en vele andere vragen kunnen onze advocaten u een antwoord geven én u adviseren over mogelijk te nemen stappen.