Arbeidsrecht

De verhouding tussen werkgever en werknemer is steeds in beweging. Vragen op het gebied van het arbeidsrecht blijven doorgaans dan ook niet beperkt tot het einde van de arbeidsrelatie in geval van ontslag.

Het arbeidsrecht beslaat een scala aan onderwerpen, zoals:

 • pro-actieve begeleiding ter voorkoming van een arbeidsconflict;
 • het opstellen en wijzigen van arbeidsovereenkomsten en (collectieve) arbeidsvoorwaarden;
 • de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden;
 • overgang van onderneming;
 • de statutair directeur;
 • concurrentie- en relatiebedingen;
 • vakantie en verlof;
 • gelijke behandeling;
 • ziekteverzuim;
 • het eindigen van de arbeidsovereenkomst (ontbinding, CWI-procedure, ontslag op staande voet, kennelijk onredelijk ontslag);
 • opbouw en beheer van personeelsdossiers;
 • reorganisaties;
 • sociale plannen;
 • het CAO-recht;
 • het Sociaal Zekerheidsrecht;
 • de medezeggenschap van medewerkers;
 • due diligence;
 • second opinions.

Overigens kan "arbeid" ook anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst worden verricht, bijvoorbeeld op basis van een opdrachtovereenkomst (freelanceovereenkomst, managementovereenkomst, ZZP-er) of de aanneming van werk.
Ook op deze onderwerpen zijn de arbeidsrechtadvocaten van K&B Advocaten geheel thuis.